Consultories estratègiques amb Matriu Space 2.0

 

Encara que aquesta és una activitat més recent d’OLS, cada vegada són més les empreses que es decideixen a fer un estudi per optimitzar la seva gestió estratègica a través de la Matriu Space 2.0.

Aquestes sessions es realitzen de forma presencial. S’analitzen en detall dos elements interns de la companyia -la seva fortalesa financera i el seu avantatge competitiu internacional- i dos elements externs -el seu entorn llunyà i el seu entorn operatiu-.

A partir d’aquesta anàlisi, es procedeix a la creació del vector direccional que indicarà a l’empresa la seva estratègia òptima. Aquesta eina de gestió estratègica ha demostrat ser extraordinàriament fiable. No només recomana la companyia quina és la línia òptima a seguir, sinó que li indica amb precisió com actuar.

Estem davant d’una matriu de gestió estratègica del màxim nivell. La seva versatilitat permet aplicar-la a empreses de qualsevol mida i sector.