Anàlisi de riscos i de competitivitat empresarial

 

Nombrosos bancs i empreses de primer nivell internacional han seguit els cursos d’anàlisi de riscos i de competitivitat empresarial oferts per Open Learning Spain al llarg dels últims 20 anys.

Entre altres matèries, en aquests cursos s’imparteixen els següents temes:

  • Anàlisi dels estats financers: Conceptes clau per a distingir l’empresa que triomfa de la que fracassa.
  • Eines de contrastació i verificació de la documentació presentada.
  • Estacionalitat i ciclicitat: Com afecten la capacitat competitiva de les empreses.
  • L’entorn llunyà i l’entorn operatiu.
  • Anàlisi sectorial. Hem d’analitzar de la mateixa manera qualsevol sector de l’activitat econòmica ?. Descobrim els elements crítics -key drivers-de cada sector.
  • Anàlisi estratègica. La Matriu Space.

La major part d’aquests cursos s’imparteixen en la modalitat presencial, però properament seran oferts també en modalitat semipresencial, on l’activitat online serà completada amb sessions presencials.